با هر شارژ ریالی بالای صد هزار تومان، بازی رایگان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن، تا سقف پانصد برابر مبلغ اسپین امتحان کنید

*این بونوس کاملا رایگان بوده و برد حاصل از آن مستقیم به موجودی حساب کاربری شما واریز می شود.جدول محاسبه بونوس ها به ازای هر شارژ

از (تومان) تا (تومان) تعداد مبلغ کل
100,000 199,999 10 5,000
200,000 299,999 10 10,000
300,000 399,999 10 15,000
400,000 499,999 10 20,000
500,000 599,999 10 40,000
600,000 699,999 10 45,000
700,000 799,999 10 55,000
800,000 899,999 10 60,000
900,000 999,999 10 70,000
1,000,000 1,999,999 10 100,000
2,000,000 2,999,999 10 200,000
3,000,000 3,999,999 10 300,000
4,000,000 4,999,999 10 400,000
5,000,000 5,999,999 10 650,000
6,000,000 6,999,999 10 750,000
7,000,000 7,999,999 10 900,000
8,000,000 8,999,999 20 1,000,000
9,000,000 9,999,999 20 1,200,000
10,000,000 11,999,999 20 1,500,000
12,000,000 13,999,999 20 1,800,000
14,000,000 15,999,999 20 2,000,000
16,000,000 17,999,999 25 2,500,000
18,000,000 19,999,999 25 2,750,000
20,000,000 21,999,999 25 3,500,000
22,000,000 23,999,999 25 4,000,000
24,000,000 25,999,999 25 4,250,000
26,000,000 27,999,999 25 4,500,000
28,000,000 29,999,999 25 4,750,000
30,000,000 34,999,999 30 6,000,000
35,000,000 39,999,999 30 7,200,000
40,000,000 44,999,999 30 8,400,000
45,000,000 50,000,000 30 9,000,000